Category Archives: skole jezika

Kursevi engleskog i kursevi nemackog jezika

Da li ste nekada pomislili ili se pokajali što nemate ili imate slabo poznavanje stranih jezika. Obično se to primeti na nekom putovanju, ili kada imate stranog poslovnog partnera pa imate poteškoće u sporazumevanju. Možda i natucate neki strani jezik ili ono što najčešće čujem je sve razumem ali ne znam da govorim. Vreme je za kurseve engleskog i nemackog jezika u Beogradu. Nemojte se ustručavati, najteže je početi i zato izaberite kurs engleskog jezika u Beogradu za početak u skolama jezika ConlinguaPlus ili LNGeducation. Takođe prporučujemo, i kurs nemackog jezika u Beogradu jer nemacki jezik će imati veliku važnost u poslovnoj saradnji i primeni u budućnosti u Srbiji.

 Upišite se na kurseve engleskog i nemackog jezika i popravite svoj položaj u komunikaciji sa strancima.

Skole stranih jezika Beograd i popusti

Teška situacija, smanjenje plata, penzija tako i skole stranih jezika u Beogradu odobravaju neke popuste i način na koji se mogu ostvariti popusti u skolama stranih jezika

Najčešće se popusti daju kada fali već jedan mali broj učenika kako bi se popunila grupa polaznika za pojedine kurseve jezike, ili jednostavno kada se organizuju neke akcije kakao bi se animirao što veći broj polaznika.

Najčešće se odobravaju popusti za kurseve engleskog jezika u Beogradu i to u različitim situacijama, kao kada prelazite sa jednog nivoa na drugi, pa u skoli stranih jezika žele da vas ohrabre da nastavite dalje, ili ako je u pitanju grupa polaznika koja zajedno dolazi iz nekog preduzeća na kureseve engleskog jezika. Najbolje je da nazovete skole jezika i raspitate se o popustima.

Skole jezika Beograd i kursevi jezika

Kako izabrati skole jezika Beograd i koji su kursevi engleskog i kursevi nemackog jezika najbolji? Mnogo skola jezika nudi svoje usluge u Beogradu, pa je pitanje kakao izabrati najboju skolu jezika i koji su kriterijumi u izboru kurseva jezika.
kursevi-engleskog-jezikaJedan od parametara za izbor skole stranih jezika je da li su licencirani i imaju li uslove po standardima. Da li izdaju sertifikate nakon završenih kurseva jezika i koliku težinu ima njihov sertifikat, odnosno da li su priznati.

Iskustvo i koliko dugo postoji skola stranih jezika, da li znate nekoga ko je išo kod njih na kurseve engleskog i kurseve nemackog jezika. Kakve metode i tehnike primenjuju na kursevima jezika. Da li vam odgovara lokacija ili lokacije na kojima su smestene skole jezika.